Number of the records: 1  

Dozor a kontrola nad samostatnou a přenesenou působností svěřenou orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy

  1. Šemora, Vítězslav, 1979- Dozor a kontrola nad samostatnou a přenesenou působností svěřenou orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy : komentář, judikatura a odkazy na související právní předpisy / Vítězslav Šemora. -- Praha : Linde, 2007. -- ISBN : 978-80-7201-640-2 brož. komentář k zákonu * územní samospráva * obec * veřejná správa * místní orgány státní správy * správní pravomoc * správní právo

Number of the records: 1