Number of the records: 1  

O vzniku a začátcích Imky a Iwky

  1. Oliva, Václav, 1870-1943 O vzniku a začátcích Imky a Iwky : dějepisně náboženská črta ; O trestání kacířů : příspěvek k poznání dějinného vývoje doby husitské a pobělohorské / napsal Václav Oliva. -- V Praze : Tisková Liga, 1924. -- (Knihtiskárna družstva Vlast). -- (Obrana víry ; roč. 18 / č. 2-4). -- ISBN : váz. *2Obrana víry0 církev * katolicismus * Čechy (země) * trest smrti * církevní právo * křesťan * mladý člověk * hnutí mladých * Československo

Number of the records: 1