Number of the records: 1  

Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon

  1. Krč, Robert Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon : s vysvětlivkami a předpisy souvisícími / Robert Krč, Karel Marek, Michal Petr. -- Praha : Linde, 2006. -- Contents: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s vysvětlivkami. -- ISBN : 80-7201-629-6 brož. Marek, Karel, 1949-. Petr, Michal, 1977- veřejná zakázka * oprávnění k výkonu služby * partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem * Česká republika * legislativa * komentář k zákonu

Number of the records: 1