Number of the records: 1  

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu

  1. Pikna, Bohumil, 1947- Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu : (oblast policejní a justiční spolupráce) : vysokoškolská právnická učebnice / Bohumil Milan Pikna. -- 3. podstatně přeprac. a rozš. vyd. -- Praha : Linde, 2006. -- (Vysokoškolská učebnice). -- Anglické resumé. -- ISBN : 80-7201-619-9 brož. *2Vysokoškolská učebnice0 Evropská unie * právo Evropské unie * policejní spolupráce * spolupráce ve vnitrostátních záležitostech * Společná zahraniční a bezpečnostní politika * spolupráce v oblasti justice * veřejný pořádek * civilní ochrana

Number of the records: 1