Number of the records: 1  

United Nations juridical yearbook 2003

  1. United United Nations juridical yearbook 2003. -- New York : United Nations, 2006. -- ISBN : 92-1-133748-3. charta Spojených národů * Organizace spojených národů * mezinárodní dohoda * mezinárodní právo * Mezinárodní soudní dvůr * mezivládní organizace * soudcovské právo

Number of the records: 1