Number of the records: 1  

The United Nations disarmament yearbook

  1. United Nations Department for disarmament affairs The United Nations disarmament yearbook. Volume 30, 2005 / Department for Disarmament Affairs. -- New York : United Nations, 2006. -- V knihovně od r. 1979. -- ISBN : 92-1-142253-1. dohoda SALT * jaderná zbraň * zneškodňování zbraní * jaderný pokus * kontrola zbrojení * mezinárodní bezpečnost * mezinárodní nástroj * Organizace spojených národů * odzbrojení * snižování ozbrojených sil * zbraň hromadného ničení

Number of the records: 1