Number of the records: 1  

O myslivosti

  1. myslivosti O myslivosti : vládní nařízení ze dne 31. března 1941, číslo 127 (sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava ze dne 31./III. 1941 č. 127-128) : s přídavkem o řízení při propachtování honitby : vyhláška nejvyššího mysliveckého úřadu ze dne 21. května 1941 č. j. 73.030-VI C/41, Úřední list č. 120 ze dne 23. května 1941. -- V Kroměříži : J. Gusek, 1941. -- (Guskova sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava ; sv. 4.). -- ISBN : váz. *2Guskova sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava0 lesní legislativa * lov * myslivecká legislativa * Protektorát Čechy a Morava * nařízení

Number of the records: 1