Number of the records: 1  

Ústava České republiky

  1. Ústava Ústava České republiky ; Listina základních práv a svobod : Ústavní soud, jednací řád Sněmovny a Senátu, Veřejný ochránce práv, volby do Parlamentu, kompetenční zákon, zánik ČSFR, vyšší územní samosprávné celky : podle stavu k 5.9. 2006. -- Ostrava : Sagit : [2006]. -- (ÚZ : úplné znění ; č. 581). -- ISBN : 80-7208-587-6 brož. *2ÚZ : úplné znění0 Česká republika * legislativa * ústava * ústavní soud * jednací řád parlamentu * ombudsman * parlamentní volby * rozpad Československa (1992) * územní samospráva * Charta lidských práv

Number of the records: 1