Number of the records: 1  

Komentář lesních zákonů a nařízení

  1. Horna, Fr Komentář lesních zákonů a nařízení : platných na celém území Československé republiky / autoři: Fr. Horna, Josef Daňha, Josef Ministr. -- V Praze : V. Linhart, 1937. -- (Typus). -- (Právnická knihovna ; sv. 38.). -- ISBN : váz. Daňha, Josef, 1879-1983. Ministr, Josef, 1900-1990 zákon * komentář k zákonu * lesní legislativa * lov * myslivecká legislativa * pěstování lesů

Number of the records: 1