Number of the records: 1  

K novověkým sociálním dějinám českých zemí

  1. K novověkým K novověkým sociálním dějinám českých zemí. VI., Sociální dějiny dnes / Jana Čechurová, Jiří Štaif editoři. -- Vyd. 1. -- Praha : Karolinum, 2004. -- Německá resumé. -- Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze. -- ISBN : 80-246-0723-9 brož. Čechurová, Jana, 1969-. Štaif, Jiří, 1951-. Univerzita Karlova Čechy (země) * soudobá historie * sociální stav * sociální analýza

Number of the records: 1