Number of the records: 1  

Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám

  1. Antologie Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám. V./1 / Jaroslav Čechura, Zdeněk Kárník - editoři. -- Vyd. 1. -- Praha : Karolinum, 2002. -- Předchozí díly mají hlavní název: K novověkým sociálním dějinám českých zemí. -- Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze. -- ISBN : 80-246-0341-1 brož. Čechura, Jaroslav, 1952-. Kárník, Zdeněk, 1931-2011. Univerzita Karlova Čechy (země) * soudobá historie * sociální analýza * sociální stav

Number of the records: 1