Number of the records: 1  

Vnitřní bezpečnost Evropské unie

  1. Druláková, Radka, 1973- Vnitřní bezpečnost Evropské unie : prostor svobody, bezpečnosti a práva / Radka Druláková. -- Vyd. 1. -- V Praze : Oeconomica, 2005. -- Část. anglický text. -- Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze. -- 300 výt.. -- Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka. -- ISBN : 80-245-0877-X brož. Vysoká škola ekonomická. Fakulta mezinárodních vztahů. Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka. Vysoká škola ekonomická v Praze evropská bezpečnost * justice a vnitřní věci * spolupráce ve vnitrostátních záležitostech * spolupráce v oblasti justice * Schengenská dohoda * Amsterodamská smlouva * Česká republika * Evropská unie

Number of the records: 1