Number of the records: 1  

Vzory úkonů a podání podle nového správního řádu

  1. Šimek, Lubomír Vzory úkonů a podání podle nového správního řádu / Lubomír Šimek, Eva Šromová. -- Vyd. 1. -- V Praze : C. H. Beck, 2006. -- (Beckovy příručky pro právní praxi). -- Podnázev na obálce: komentované vzory. -- ISBN : 80-7179-403-1 brož. Šromová, Eva. *2Beckovy příručky pro právní praxi0 správní řízení * správní formality * správní pravomoc * odvolání

Number of the records: 1