Number of the records: 1  

Psychopatologie pro právníky

  1. Miňhová, Jana, 1941- Psychopatologie pro právníky / Jana Miňhová. -- 2., upr. vyd. -- Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002. -- (Právnické učebnice). -- ISBN : 80-86473-05-8 brož. *2Právnické učebnice0 právnická profese * učebnice * psychologie

Number of the records: 1