Number of the records: 1  

Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU

  1. Sirovátka, Tomáš, 1950- Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU : (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby) / Tomáš Sirovátka ... [et al.]. -- Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2005. -- ISBN : brož. chudoba * sociálně znevýhodněná vrstva * členský stát EU * srovnávací studie

Number of the records: 1