Number of the records: 1  

Statisticko-topografický a lesnický popis velkostatku král. města Domažlic a velkostatku Kouta patřícího jeho osvícenosti vysokorodému pánu Filipu říšskému hraběti ze Stadionu-Thannhausenu vyhotovený pro exkursi České lesnické jednoty v roce 1903 Statistisch-topographische und forstliche Beschreibung der Domaine der kgl. Stadt Taus und der Fillip Reichsgraf von Stadion'schen Herrschaft Kauth ... des Böhmischen Forstvereines im Jahre 1903

  1. John, Josef, 1802-1871 Statisticko-topografický a lesnický popis velkostatku král. města Domažlic a velkostatku Kouta patřícího jeho osvícenosti vysokorodému pánu Filipu říšskému hraběti ze Stadionu-Thannhausenu vyhotovený pro exkursi České lesnické jednoty v roce 1903 Statistisch-topographische und forstliche Beschreibung der Domaine der kgl. Stadt Taus und der Fillip Reichsgraf von Stadion'schen Herrschaft Kauth ... des Böhmischen Forstvereines im Jahre 1903 / [napsali Josef John a R. Bauer]. -- V Praze : Česká lesnická jednota, 1903. -- (Rohlíček a Sievers). -- Contents: Mapa porostů revírů A. Folmavského, B. části revíru Pasečnického, C. Pecáckého patřícího svěřenskému velkostatku Koutu, pro vycházku České lesnické jednoty v roce 1903 : meřítko 1:11.520. -- ISBN : váz. Bauer, R lesnická statistika * les * lesní výsadba * pěstování lesů * vlastnictví lesů * Plzeňský kraj * 1. desetiletí 20. století

Number of the records: 1