Number of the records: 1  

Česká národní identita po zániku Československa a před vstupem do Evropské unie

  1. . -- Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, c2004.

Number of the records: 1