Number of the records: 1  

Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně

  1. Vědecká Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně. II., (1923). -- V Brně : Barvič & Novotný, 1922. -- (Polygrafie). -- (Sbírka spisů právnických a národohospodářských ; sv. 18). -- ISBN : váz. *2Sbírka spisů právnických a národohospodářských0 Československo * občanské právo * církevní právo * ústavní právo * národní hospodářství

Number of the records: 1