Number of the records: 1  

Čeští senioři včera, dnes a zítra

  1. Vohralíková, Lenka Čeští senioři včera, dnes a zítra / Lenka Vohralíková, Ladislav Rabušic. -- Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2004. -- ISBN : brož. Rabušic, Ladislav, 1954- starý člověk * důchodové pojištění * důchodce * demografický rozbor * stárnutí obyvatelstva

Number of the records: 1