Number of the records: 1  

Řízení družstev v Evropské unii

  1. Helešic, František, 1954- Řízení družstev v Evropské unii : (srovnání právní úpravy řízení družstev ve vybraných zemích Evropské unie, úpravy ve stanovách Evropských družstev a u nás se závěry de lege ferenda). -- 1. vyd. -- Praha : Michálek, 2004. -- ISBN : 80-902573-2-1 brož. družstvo * evropské družstvo * správa podniku

Number of the records: 1