Number of the records: 1  

Zákoník práce s komentářem

  1. Jouza, Ladislav, 1940- Zákoník práce s komentářem / Ladislav Jouza. -- 5. aktual. vyd. zásadně přeprac. a rozš. -- Praha : POLYGON, 2004. -- Přehled předpisů z oblasti pracovněprávní, sociálněprávní, mzdové a z úseku zaměstnanosti (stav k 1. únoru 2004). -- Contains also: Nařízení vlády č. 342/2004 Sb. ze dne 5. května 2004 (dodatek). -- ISBN : 80-7273-101-7 váz. Česká republika * komentář k zákonu * legislativa * pracovní právo * zákoník práce

Number of the records: 1