Number of the records: 1  

Čas soumraku

  1. Nálevka, Vladimír, 1941-2010 Čas soumraku : rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce / Vladimír Nálevka. -- Vyd. 1. -- Praha : Triton, 2004. -- (Dějiny do kapsy ; 24). -- ISBN : 80-7254-495-0 brož. *2Dějiny do kapsy0 válka za nezávislost * národní nezávislost * hnutí za národní osvobození * kolonialismus * dekolonizace * 2. polovina 20. století

Number of the records: 1