Number of the records: 1  

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

  1. Statistická Statistická ročenka půdního fondu České republiky : souhrnné výstupy ze souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky se stavem ke dni 31. prosince 2003 / Český úřad zeměměřický a katastrální. -- 1. vyd. -- Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální, 2004. -- ISBN : 80-902321-8-3 brož. Český úřad zeměměřický a katastrální Česká republika * lesnická statistika * orná půda * statistika * zalesněná plocha * zemědělská půda

Number of the records: 1