Number of the records: 1  

Historik zapomenutých dějin

  1. Historik Historik zapomenutých dějin : sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi / k vydání připravily Marie Koldinská, Alice Velková. -- 1. vyd. -- Praha : Libri, 2003. -- Část. německý a francouzský text, anglická a německá resumé. -- ISBN : 80-7277-223-6 brož. Koldinská, Marie, 1971-. Velková, Alice, 1972- historie * 16. století * 17. století * publikace

Number of the records: 1