Number of the records: 1  

Strukturální determinace růstu nerovností

  1. . -- Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003.

Number of the records: 1