Number of the records: 1  

The convention on the elimination of all forms of discrimination against women, the Optional protocol

  1. convention The convention on the elimination of all forms of discrimination against women, the Optional protocol : text and materials. -- [New York] : United Nations, c2000. -- Variantní název: The Optional protocol: text and materials. -- Nad názvem: Division for the advancement of women, Department of economic and social affairs. -- ISBN : 92-1-130202-1 brož. Optional protocol: text and materials rovnost mezi muži a ženami * rovné zacházení * práva žen * ženská otázka * diskriminace na základě pohlaví * konvence OSN * Organizace spojených národů