Number of the records: 1  

Autorské právo

  1. Autorské Autorské právo ; Průmyslová práva : autorský zákon, patenty, užitné a průmyslové vzory, zlepšovací návrhy, ochranné známky, označené původu, práva k odrůdám, patentoví zástupci, ochrana osobních údajů, vybraná ustanovení souvisejících předpisů : podle stavu k 1.7.2003. -- Ostrava : Sagit, 2003. -- (ÚZ : úplné znění ; č. 382). -- Obálkový název. -- ISBN : 80-7208-370-8 brož. *2ÚZ : úplné znění0 Česká republika * autorské právo * patent * ochrana odrůd rostlin * patentové právo * značka * ochrana komunikací

Number of the records: 1