Number of the records: 1  

Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii opera omnia. 17,

  1. Komenský, Jan Amos, 1592-1670 Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii opera omnia. 17, Artificii legendi et scribendi tirocinium. Vestibuli et Januae lingvarum lucidarium. Orbis sensualium pictus / vědecký redaktor Jaromír Červenka ; vydali Jaromír Červenka, Stanislav Králík, Jiří Kyrášek. -- Praha : Academia, 1970. -- Scope and content: Tři práce, vřazené do tohoto svazku, dokončil Komenský v padesátých letech 17. století. První z nich ("Umění číst a psát pro začátečníky") , krátká a sepsaná latinsky, je vydána podle rukopisu. Druhá, ještě kratší a rovněž latinská ("Osvětlovač Předsíně a Dvéří jazyků"), tvoří s třetí, jíž je obsáhlý a proslulý latinsko německý "Orbis sensualium pictus" ("Svět viditelných věcí v obrazech"), dvě verze téhož díla. Hmotný i kulturní svět tu ožívá v té podobě, v níž byl pojímán lidmi první půle 17. věku. -- ISBN : váz. Červenka, Jaromír, 1903-1983. Králík, Stanislav, 1909-. Kyrášek, Jiří, 1929-1978 jazykověda * pedagogická metoda * filozofie

Number of the records: 1