Number of the records: 1  

Politické strany ve střední a východní Evropě

  1. Fiala, Petr, 1964 září 1.- Politické strany ve střední a východní Evropě : ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích / Petr Fiala, Jan Holzer, Maxmilián Strmiska a kol. -- 1. vyd. -- Brno : Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2002. -- (Sborníky ; sv. 10). -- ISBN : 80-210-3036-4 brož. Holzer, Jan, 1969-. Strmiska, Maxmilián, 1961-. *2Sborníky0 politická moc * politologie * politická ideologie * politická filozofie * politická příslušnost * východní Evropa * postkomunismus * Albánie * Bělorusko * Bosna a Hercegovina * Bulharsko * Černá Hora * Česká republika * Estonsko * Chorvatsko * Litva * Lotyšsko * Maďarsko * Makedonie * Moldavská republika * Polsko * Rumunsko * Rusko * Slovensko * Slovinsko * Srbsko a Černá Hora * Ukrajina

Number of the records: 1