Number of the records: 1  

Thomas More - státník a teolog

  1. Tampierová, Helena Thomas More - státník a teolog / Helena Tampierová. -- 1. vyd. -- Praha : L. Marek, 2002. -- (Pontes pragenses ; sv. 25). -- Anglické resumé. -- ISBN : 80-86263-34-7 brož. *2Pontes Pragenses0 životopis * More, Thomas (1478-1535) * politik * teologie * církev * vztah mezi církví a státem * křesťanství * Anglie * dějiny * 15. století * 16. století * filozofie

Number of the records: 1