Number of the records: 1  

Národní strategie udržitelného rozvoje České republiky

  1. Národní . -- V Praze : Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 1998-2001.

Number of the records: 1