Number of the records: 1  

K novověkým sociálním dějinám českých zemí

  1. Kárník, Zdeněk, 1931-2011 K novověkým sociálním dějinám českých zemí. I., Čechy mezi tradicí a modernizací 1566-1848 / Zdeněk Kárník, Jiří Štaif editoři. -- Vyd. 1. -- Praha : Karolinum, 1999. -- Německé resumé. -- ISBN : 80-7184-930-8 brož. Štaif, Jiří, 1951-. Hlavačka, Milan, 1955-. Ledvinka, Václav, 1947- Čechy (země) * dějiny * hospodářský rozvoj * novověk * společenský rozvoj

Number of the records: 1