Number of the records: 1  

Handbuch des Europäischen Rechts

  1. Handbuch Handbuch des Europäischen Rechts : systematische Sammlung mit Erläuterungen.[ IA 100. -- Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2000. -- Dar Deutscher Bundestag. -- ISBN : pevná. azylové právo * boj proti zločinu * celní spolupráce * Europol * Evropa občanů * Evropská společenství * vnější hranice Evropské unie * imigrace * právo Evropské unie * obchodování s drogami * podvod * podvody poškozující Evropskou unii * policejní spolupráce EU * politický azyl * politický uprchlík * porušení komunitárního práva * právní spolupráce * Schengenská dohoda * spolupráce v oblasti justice * spolupráce ve vnitrostátních záležitostech * veřejná bezpečnost * zákoník

Number of the records: 1