Number of the records: 1  

Finanční řízení podniku

  1. Valach, Josef Finanční řízení podniku : zakládání podniku, finanční analýza, oběžný majetek, plánování, zdroje a formy financování, investiční rozhodování, hospodářský výsledek, oceňování podniku / Josef Valach a kolektiv. -- Vyd. 2. -- Praha : Ekopress, 1999. -- Rejstřík. -- ISBN : 80-86119-21-1 váz. analýza efektivnosti nákladů * analýza nákladů * budování podniku * finanční analýza * finanční plánování * finanční řízení * management * manažerské účetnictví * podniková politika * vedení společnosti * ziskovost * způsob financování

Number of the records: 1