Number of the records: 1  

Situace na litevsko-běloruských hranicích

  1. Buňatová, Karolína Situace na litevsko-běloruských hranicích / autor: Karolína Buňatová. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021. -- (Vybraná témata ; č. 11/2021). -- Název z obálky. -- Na obálce: srpen 2021. -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Scope and content: Na přelomu května a června 2021 zaznamenala Litva zvýšený nárůst počtu pokusů o nelegální překročení hranic z Běloruska. Tento nárůst Litva přikládá především své podpoře běloruské opozice a sankcím EU vůči Bělorusku a považuje jej za akt „cílené hybridní agrese“ ze strany Běloruska. K zastavení migrační vlny Litva podnikla několik kroků, včetně schválení nového zákona o migraci a spuštění výstavby plotu na hranicích. Zároveň požádala o spolupráci EU. V průběhu srpna 2021 se počty migrantů usilujících o nelegální překročení litevsko-běloruské hranice výrazně snížily, Litva však nadále podniká kroky k zastavení migrační vlny. Tento text uvádí údaje o nelegální migraci z Běloruska do Litvy a chronologický přehled kroků litevské vlády a EU v souvislosti s touto migrační vlnou za období od června do konce srpna 2021. Parlamentní institut. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. *2Vybraná témata ; č. 11/20210 nelegální migrace * kontrola migrací * hranice * Litva * Bělorusko * Evropská unie

Number of the records: 1