Number of the records: 1  

Právní dějiny mimoevropských zemí

  1. Balík, Stanislav, 1928-2015 Právní dějiny mimoevropských zemí : (stručný nástin) / Stanislav Balík, Stanislav Balík ml., Stanislav Balík jr. -- 4. rozšířené vydání. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. -- (Právnické učebnice). -- Scope and content: Publikace o mimoevropských právních dějinách podává přehled vývoje státu a práva v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a to od jejich počátků. Pozornost je v jednotlivých kapitolách věnována institucím historických státních útvarů, pramenům práva a dobové podobě významných institutů veřejného i soukromého práva v širších historických souvislostech. Oproti předchozímu vydání je učebnice doplněna o kapitoly o dějinách státního zřízení fénických států a Kartága, o dějinách státu a práva na Haiti, na Kubě, v Kanadě, v Jižní Africe, v Austrálii, na Novém Zélandu a v Palestině. Rozšířeny jsou kapitoly o hnutí za nezávislost a vzniku samostatných států v Americe v 18. a 19. století, o Maghribu a o dekolonizaci a vzniku vybraných nezávislých států v Asii a Africe po 2. světové válce a jejich státním zřízení. -- ISBN : 978-80-7380-848-8 (brožováno). Balík, Stanislav, 1956-. Balík, Stanislav, 1994-. *2Právnické učebnice. Čeněk0 historie práva * filozofie práva * stát * Asie * Afrika * Latinská Amerika

Number of the records: 1