Number of the records: 1  

Obraz katolické církve v českých a slovenských médiích v letech 2015-2018

  1. Obraz Obraz katolické církve v českých a slovenských médiích v letech 2015-2018 / Petra Koudelková (ed.). -- První vydání. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. -- Scope and content: Média utvářejí současný obraz o křesťanských církvích i jemně formují přístup publika, zároveň odrážejí stav společnosti a jejích postojů k náboženství. Jakým způsobem dnes sdělují křesťanské hodnoty a principy, jak komunikují s věřícími a jak se sekularizovanou veřejností? Jaká témata a proč se medializují? Kolektivní monografie přináší srovnání situace u nás a na Slovensku a poskytuje vhled do různých společenských oblastí, které s mediálním obrazem církví souvisejí. -- ISBN : 978-80-246-4753-1 (brožováno). Koudelková, Petra, 1985- křesťanství * katolicismus * hromadné sdělovací prostředky * Slovensko * Česká republika * 2. desetiletí 21. století

Number of the records: 1