Number of the records: 1  

Pracovněprávní předpisy

  1. Pracovněprávní Pracovněprávní předpisy : překážky v práci, pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : novelizovaný zákon o zaměstnanosti - kurzarbeit ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka 1.7.2021. -- Ostrava : Sagit, [2021]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1439). -- Názvové informace z obálky. -- Scope and content: Hlavní změnou je novela zákona o zaměstnanosti, která od 1. 8. 2021 stanoví pravidla a podmínky pro tzv. kurzarbeit, který se týká zaměstnavatelů, zaměstnanců a úřadů práce. V publikaci najdete aktuální znění 47 dalších předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), dále zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost zaměstnavatele a inspekce práce. -- ISBN : 978-80-7488-476-4 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 14390 pracovní právo * pracovní úraz * nemoc z povolání * pracovní podmínky * pracovní vztahy * politika zaměstnanosti * krátkodobá nezaměstnanost * zprostředkovatelna práce * pracovní inspekce * legislativa * Česká republika

Number of the records: 1