Number of the records: 1  

Legal status of married women

  1. Legal Legal status of married women : (reports submitted by the Secretary-General). -- New York : Commission on the Status of Women United Nations, 1958. -- iv, 103 stran ; 23 cm. -- (United Nations publication ; Sales No.: 1957.IV.8). -- Reprinted from the United Nations Bulletin. Vol. XIV, Nos. 5,6 and 7. Organizace spojených národů. *2United Nations publication ; Sales No.: 1957.IV.80 žena * manželé * právní postavení * rodičovská pravomoc * etnická skupina * trvalý pobyt * práva žen * lidská práva * Organizace spojených národů

Number of the records: 1