Number of the records: 1  

Zbořeno

  1. Bečková, Kateřina, 1957- Zbořeno : zaniklé pražské stavby 1990-2020 / Kateřina Bečková. -- Vydání první. -- V Praze : Paseka : Schola ludus - Pragensia, 2021. -- (Zmizelá Praha). -- Scope and content: Bourání má v Praze bohatou historii a jen za posledních třicet let šly v hlavním městě k zemi desítky budov, některé nevyhovující, jiné ale mimořádně cenné. Obětí posledních pražských demolic byl Aulického Transgas na Vinohradech nebo nárožní, takzvaný Kozákův, dům na Václavském náměstí. Publikace pojednává slovem a obrazem čtyřicet objektů, jejichž ztráta památkový fond výrazněji poškodila. Z těch známějších k nim patří proměna horizontu pražské Hanspaulky po zničení hotelu Praha, estetická degradace Klimentské ulice po zboření Špačkova domu nebo demolice unikátní mazutové výtopny na sídlišti Invalidovna. Kniha se ale zaměřuje i na stavby, jejichž konec palcové titulky nezaznamenaly, jako například skladový areál Na Třebešíně, továrny Ringhoffer, Walter, Lokomotivka, Pergamenka či Praga v Karlíně. Bohaté obrazové vybavení knihy zahrnuje materiál archivní i novější, pořízený v době před zánikem budov. -- ISBN : 978-80-7637-161-3 (Paseka ; vázáno). -- 978-80-87559-17-8 (Kateřina Bečková, Schola ludus - Pragensia ; vázáno). *2Zmizelá Praha0 stavba * stavební památky * Hlavní město Praha * 90. léta 20. století * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století * 3. desetiletí 21. století

Number of the records: 1