Number of the records: 1  

Objevení dějin

  1. Smyčka, Václav, 1988- Objevení dějin : dějepisectví, fikce a historický čas na přelomu 18. a 19. století / Václav Smyčka. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2021. -- (Historie). -- Scope and content: Kapitoly mapují proměny vnímání a zobrazování minulosti v českém dějepisectví i historické beletrii na přelomu osmnáctého a devatenáctého století. -- ISBN : 978-80-200-3211-9. *2Historie0 historie * 18. století * 19. století

Number of the records: 1