Number of the records: 1  

Kriminologie

  1. Jelínek, Jiří, 1955- Kriminologie / Jiří Jelínek a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Leges 2021. -- (Teoretik). -- Scope and content: Monografie pojednává o kriminologii jako samostatné společenské empirické vědě o zločinu, jeho podmínkách i příčinách, jeho pachatelích i jeho obětech, ale také o kontrole kriminality nebo jejím prognózování. Práce je rozdělena na dvě části – obecnou část a zvláštní část. Obecná část zaujme rozsáhlým výkladem kriminologických teorií, starších i novějších. Nevyhýbá se ani rozboru kořenů kritické a radikální kriminologie (Karl Marx, William Bonger, Georg Vold), ani jejím současným projevům. Ve zvláštní části monografie je věnována pozornost i fenoménům, které zpravidla nejsou v české nebo slovenské literatuře zpracovány vůbec, anebo nikoliv v takovém rozsahu, jako jsou terorismus, feministická kriminologie, hate crimes a extremismus, kyberkriminalita, korporátní kriminalita, kriminalita bílých límečků aj. -- ISBN : 978-80-7502-499-2 (vázáno). *2Teoretik0 kriminologie * trestná činnost

Number of the records: 1