Number of the records: 1  

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

  1. Janoušková, Anežka Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu / Anežka Janoušková. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. -- (Právní monografie). -- Scope and content: Občanský zákoník z roku 2012 poprvé v českých právních dějinách důsledně oddělil režim smluvní a mimosmluvní odpovědnosti. Sedm let po účinnosti nového soukromoprávního kodexu představuje tato monografie první komplexní pojednání o interakci těchto dvou režimů. Má vůbec odlišování na smluvní a deliktní odpovědnost s přihlédnutím k jednotlivým funkcím odpovědnosti v občanském právu svůj význam? Jak se s oběma režimy vypořádávají jiné právní řády, zejména německý a rakouský, a jak nadnárodní unifikační projekty? Je nezbytné v návaznosti na odlišení smluvní a mimosmluvní povinnosti k náhradě újmy přehodnotit základní podmínky odpovědnosti? V čem spočívají odlišnosti obou režimů v občanském zákoníku a jsou rozdíly skutečně tak zásadní? Kde leží a jak vypadá dělicí linie? Kam zařadit vybrané instituty občanského práva, které se nachází na pomezí mezi deliktem a smlouvou? Jak do celého kontextu zapadá generální prevenční povinnost? Na tyto otázky lze nalézt odpověď v publikaci. -- ISBN : 978-80-7598-760-0 (brožováno). *2Právní monografie0 závazková odpovědnost * náhrada škody * smlouva * občanské právo * Česká republika

Number of the records: 1