Number of the records: 1  

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

  1. Odměňování Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě : platové poměry zaměstnanců, katalog prací, minimální mzda, zaručená mzda, příplatek za ztížené pracovní prostředí : zaměstnanci obcí a krajů, příspěvkových organizací, školských právnických osob, regionálních rad soudržnosti a státních fondů : redakční uzávěrka 22.3.2021. -- Ostrava : Sagit, [2021]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1429). -- Názvové informace z obálky. -- Scope and content: Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu státní služby. Změny nastaly zejména v úpravě minimální mzdy a zaručené mzdy. Publikace obsahuje nařízení o platových poměrech, dále katalog prací a příslušná ustanovení zákoníku práce. -- ISBN : 978-80-7488-466-5 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 14290 veřejná služba * veřejná správa * zaměstnanec * odměňování za práci * legislativa * Česká republika

Number of the records: 1