Number of the records: 1  

Nová společnost s ručením omezeným

  1. Pravdová, Markéta Nová společnost s ručením omezeným : právo - účetnictví - daně / Markéta Pravdová, Lucie Josková, Eva Dvořáková. -- 4. aktualizované vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2021. -- (Právo pro praxi). -- Scope and content: Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným po „velké novele“ (zákon č. 33/2020 Sb. s účinností od 1.1.2021), a to z pohledu právního, daňového i účetního. Důraz je kladen na srozumitelnost a přehlednost textu tak, aby publikace byla přístupná široké podnikatelské veřejnosti. Součástí výkladu jsou proto i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina. Aktualizovaná verze publikace přitom krom novely zohledňuje nejnovější judikaturu soudů i názorový posun právní teorie, ke kterému došlo v poslední době. -- ISBN : 978-80-271-3017-7 (brožováno). Josková, Lucie. Dvořáková, Eva. *2Právo pro praxi0 soukromá společnost s ručením omezeným * právní postavení * společník * akciový kapitál * založení společnosti * zrušení společnosti * Česká republika

Number of the records: 1