Number of the records: 1  

Soutěžní právo EU

  1. Šmejkal, Václav, 1966- Soutěžní právo EU : casebook : rozsudky SDEU 2006-2020 / Václav Šmejkal, Barbara Dufková. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2021. -- Chronologický přehled. -- Scope and content: Celkem 137 rozsudků Tribunálu a Soudního dvora je zpracováno tak, aby se jeden každý z nich dal číst jako samostatná „zpráva“ o tom, kdo a v jakém kontextu jednal proti soutěži, jak toto jednání orgány ochrany soutěže vyhodnotily a na základě jakých právních principů a ustanovení soudy EU rozhodly o tom, zda k narušení soutěže skutečně došlo, zda to bylo náležitě prokázáno, kdo a v jaké míře za něj má být postižen, atd. Proto se autoři neomezili jen na závěrečné výroky soudů, ale vybrali z plných znění rozsudků i nejdůležitější informace o stranách sporu, o jejich sporném jednání, o etapách celého řízení a jeho časové dimenzi, aby celkový obraz rozhodnutí byl plastičtější a jeho vyznění v podobě klíčových právních závěrů zapamatovatelnější. -- ISBN : 978-80-7598-977-2 (brožováno). Dufková, Barbara soutěžní právo * soutěžní politika * dominantní postavení * státní monopol * kontrola fúzí * rozsudek Soudního dvora ES * výklad zákonů ES * právo Evropské unie * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století * 3. desetiletí 21. století

Number of the records: 1