Number of the records: 1  

Malý lexikon obcí České republiky 2020

  1. Malý Malý lexikon obcí České republiky 2020 = Small lexicon of municipalities of the Czech Republic 2020 / zpracoval: Odbor informačních služeb. -- Praha : Český statistický úřad, [2021]. -- ©2021. -- (Vícetematické informace). -- Kód publikace: 320199-20. -- Scope and content: Obsahuje všechny obce ČR v územní struktuře roku 2020 s vybranými daty z městské a obecní statistiky za rok 2019. -- ISBN : 978-80-250-3055-4 (brožováno). Český statistický úřad. Odbor informačních služeb. *2Vícetematické informace0 obec * město * správní celek * seznam * statistika * Česká republika * 3. desetiletí 21. století

Number of the records: 1