Number of the records: 1  

Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu

  1. Aktuální Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. -- 1. vyd. -- Brno : Masarykova univerzita - právnická fakulta, 1993. -- (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; 117) (Řada teoretická). -- Sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof.JUDr Bohumilu Baxovi. -- ISBN : 80-210-0619-6 brož. Baxa, Bohumil (1874-1942) * Československo * kontrola ústavnosti * politická strana * pravomoc výkonné moci * Slovensko * soudní řízení * veřejná správa * ústava * ústavní právo * ústavní soud * výkonná moc * výkonný orgán * zákonodárná moc

Number of the records: 1