Number of the records: 1  

Lyžařské právo ve Švýcarsku - právní úprava a judikatura

  1. Janků, Ladislav J Lyžařské právo ve Švýcarsku - právní úprava a judikatura / Ladislav J. Janků a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Leges 2020. -- (Lyžařské právo). -- Scope and content: Publikace poskytuje vhled do švýcarského sněžného práva, které se zabývá bezpečností při provozování zimních sportů se zvláštním důrazem na sport lyžařský. Monografie tak přibližuje švýcarskou problematiku bezpečnosti sněžně sportovních aktivit, popisuje aktuální právní úpravu, rozhodovací praxi švýcarské soudní soustavy, názory odborné veřejnosti, včetně možných východisek. V první části poskytuje historický exkurz a popis aktuální právní úpravy. Ve druhé části srozumitelně přibližuje a komentuje Směrnice SKUS (Švýcarské komise pro prevenci nehod na sjezdových tratích pro sněžné sporty), které lze považovat za těžiště právní regulace. Část třetí je věnována výběru a stručné analýze švýcarské soudní praxe s uvedením přehledu relevantních soudních rozhodnutí. -- ISBN : 978-80-907929-0-6 (IUSKI ; brožováno). -- 978-80-7502-477-0 (Leges ; brožováno). *2Lyžařské právo0 sport * sportovní vybavení * úrazová prevence * interpretace práva * Švýcarsko

Number of the records: 1