Number of the records: 1  

"Rehabilitovat Marxe!"

  1. Mervart, Jan, 1980- "Rehabilitovat Marxe!" : československá stranická inteligence a myšlení post-stalinské modernity / Jan Mervart, Jiří Růžička. -- Vydání první. -- Praha : NLN, 2020. -- (Po válce). -- Scope and content: V druhé polovině padesátých let 20. století bylo stále více zřejmé, že stalinistickému modelu budování socialismu jako specifickému modernizačnímu projektu dochází dech. Tato skutečnost se projevila v řadě krizí, kterými jednotlivé země východního bloku procházely, silně však rezonovala rovněž v marxistickém myšlení. Československá stranická inteligence si začala uvědomovat, že problémem dne není oficiálně ohlašovaný přechod od socialismu ke komunismu, ale především reformulace celého projektu socialistické modernity. Poststalinští intelektuálové opustili schémata marxistické ortodoxie a zahájili hledání nových interpretací (nejen) Marxových spisů, jež by poskytly adekvátní koncepty pro řešení aktuálních problémů. Heslo „Rehabilitovat Marxe!“ tedy neznamenalo jen očistit marxismus od dogmatických nánosů, ale především jej pozvednout na výši doby a prokázat jeho filozofickou převahu. Kniha představuje historickou a kritickou analýzu tohoto myšlenkově bohatého projektu. -- ISBN : 978-80-7422-771-4 (brožováno). Růžička, Jiří, 1979-. *2Po válce0 marxismus * socialismus * inteligence * politická ideologie * politická filozofie * Československo * 50. léta 20. století * 60. léta 20. století * 70. léta 20. století * 80. léta 20. století

Number of the records: 1